โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง

l4t25ve

โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง

รายละเอียดโปรโมชั่น

โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส ตั้งแต่เวลา 22.00-18.00 น.

โทรได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที หากเกินคิดอัตราค่าโทรนาทีละ 1.50 บาท

โทรนอกช่วงเวลา หรือโทรนอกเครือข่าย อัตราค่าบริการนาทีแรก 3 บาท ต่อไปนาทีละ 50 สต.

SMS ครั้งละ 2 บาท

MMS ครั้งละ 6 บาท

GPRS นาทีละ 1 บาท

อัตราค่าใช้บริการ

69 บาท/สัปดาห์

หักค่าบริการเป็นรายสัปดาห์(ค่าบริการครั้งต่อไปจะถูกหักทุก 7 วัน นับจากวันที่สมัคร)

กรณีที่มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับหักค่าบริการรายสัปดาห์
จะถูกคิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปรโมชั่น

ครั้งละ 30 บาท

ช่องทางการสมัคร โปรโมชั่น บุฟเฟ่ต์ 20 ชั่วโมง

1. วิธีสมัครแบบด่วน  สมัครบุฟเฟ่ต์ 20 ชม กด *777*3*882097# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นอื่นๆและเหมาๆ

กด 1 โทรในเครือข่าย AIS แบบ Buffet

กด 2 บุฟเฟ่ต์20 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 69 บาท

กด 2 เลือกเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์20 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 69 บาท

กด 1 เพื่อยืนยัน

****การเปลี่ยนโปรโมชั่นจะมีผลทันที และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบนะ****

Facebook Twitter Email