โปรโมชั่น โทรคุ้ม

l4t25ve

โปรโมชั่น โทรคุ้ม

รายละเอียดโปรโมชั่น

โทรในเครือข่ายAIS 3 บาท โทรได้ 10 นาที โทรเกิน 10 นาที นาทีละ 1 บาท

โทรนอกเครือข่ายนาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงSMS ครั้งละ 2 บาท

SMS ครั้งละ 2 บาท

MMS ครั้งละ 6 บาท

GPRS นาทีละ 1 บาท

อัตราค่าโทรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนโปรโมชั่น

ครั้งละ 30 บาท

ช่องทางการสมัคร โปรโมชั่น โทรคุ้ม

1. วิธีสมัครแบบด่วน สมัครโปรโทรคุ้ม กด *777*31*882097# โทรออก

2. สมัครผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *777

กด 1 เปลี่ยนโปรโมชั่นอื่นๆและเหมาๆ

กด 4 โทรในเครือข่าย AIS อัตราพิเศษ

กด 1 โทรคุ้มแค่นาทีละ30สต.เพียง3บาท โทรได้ 10นาที

กด 2 เลือกเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นโทรคุ้ม

กด 1 เพื่อยืนยัน

****การเปลี่ยนโปรโมชั่นจะมีผลทันที และสามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบนะคะ****

Facebook Twitter Email